Cyflwynwyd y rhaglen hwn gan
 
Ydi dy rieni yn poeni am dy ddyfodol?
0
%
Ydyn.
0
%
Nac ydyn.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

Sgrolio at y cwestiwn nesaf
 
O'i gymharu efo bywyd dy rieni, wyt ti'n meddwl y bydd dy fywyd yn…?
0 %
Gyffredinol yn well.
0 %
Gyffredinol yn waeth.
0 %
Debyg.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
Wrth edrych ar dy ddyfodol, a fyddet ti'n dweud dy fod yn…?
0 %
Ddi-obaith iawn
0 %
0 %
0 %
Obeithiol iawn

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
O'i gymharu â dy fywyd di, sut ddyfodol wyt ti'n meddwl fydd gan dy blant?
0 %
Yn well, yn gyffredinol.
0 %
Yn waeth, yn gyffredinol.
0 %
Yn debyg.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
O'i gymharu efo pobl yr un oed a ti, a fyddet ti'n rhoi dy hun efo...
0 %
Y rhai efo'r lleiaf o gyfle i lwyddo mewn bywyd.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Y rhai efo'r mwyaf o gyfle i lwyddo mewn bywyd.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan