Cyflwynwyd y rhaglen hwn gan
 
Wyt ti'n teimlo'n foddhaus (fulfilled) yn dy swydd gyfredol?
0 %
Dim o gwbl.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Ydw, yn llwyr.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

Sgrolio at y cwestiwn nesaf
 
Wyt ti'n meddwl fod dy swydd yn cyd-fynd efo dy gymwysterau (qualifications)?
0 %
Dim o gwbl.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Ydy, yn llwyr.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
Pa mor bwysig ydi gwaith yn dy fywyd ar hyn o bryd?
0 %
Dim o gwbl.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Pwysig Iawn.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
Wyt ti'n teimlo bod dy ymdrechion (efforts) yn dy waith yn cael eu gwobrwyo?
0 %
Dim o gwbl.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Ydyn, yn llwyr.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
Allet ti fod yn hapus heb swydd?
0 %
Gallwn.
0 %
Na allwn.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
I ti, mae gwaith yn bennaf…
0 %
Yn ffordd o ennill arian.
0 %
Yn ffordd o gael boddhad personol.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
Dylid rhoi mwy o bŵer i undebau llafur.
0
%
Dwi'n cytuno.
0
%
Dwi'n anghytuno.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
Wyt ti'n meddwl bod dy gyflog yn cyd-fynd efo dy gymwysterau?
0 %
Dim o gwbl.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Ydy, yn llwyr.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
Sut wyt ti'n teimlo yn y gwaith?
0
%
Wedi fy mharchu

0
%
Dim o'r uchod
0
%
Yn anhapus
0
%
Yn hapus
0
%
Wedi fy nghefnogi
0
%
Yn unig
0
%
Yn destun gwawd

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan