Cyflwynwyd y rhaglen hwn gan
 
Byw tramor, sut mae hynny’n swnio i ti?
0 %
Dwi allan o’r wlad ‘ma, cyn gynted a phosib!
0 %
Efallai, un diwrnod…
0 %
Dwi ddim yn meddwl y gwna’i, ond gawn ni weld.
0 %
Dim peryg. Dwi wrth fy modd yma.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

Sgrolio at y cwestiwn nesaf
 
Allet ti fod yn hapus heb fyw yn dy wlad?
0 %
Gallwn.
0 %
Na allwn.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
Pe bai yna ryfel, a fyddet ti'n fodlon ymladd dros dy wlad?
0
%
Byddwn.
0
%
Na fyddwn.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
Mewn cyfnodau o ddiweithdra uchel, dylai swyddi gael eu cadw ar gyfer pobl ein gwlad.
0
%
Dwi'n cytuno.
0
%
Dwi'n anghytuno.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan