Cyflwynwyd y rhaglen hwn gan
 
I ba raddau bydd yr argyfwng ariannol (financial crisis) yn effeithio dy ddyfodol?
0 %
Dim o gwbl.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Yn llwyr.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

Sgrolio at y cwestiwn nesaf
 
A fyddet ti’n dweud bod dy sefyllfa ariannol o ddydd i ddydd yn…?
0 %
Gyffyrddus.
0 %
Iawn.
0 %
Braidd yn dynn.
0 %
Eithaf drwg.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
Wyt ti'n meddwl y byddi di'n profi unrhywbeth arall arwahan i'r argyfwng economaidd presennol (current financial crisis)?
0
%
Ydw.
0
%
Nac ydw.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
Allet ti fod yn hapus gyda phroblemau ariannol?
0 %
Gallwn.
0 %
Na allwn.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
Mae yna ormod o drethi.
0 %
Oes.
0 %
Nagoes.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
Mae yna ormod o anghyfiawnder.
0 %
Oes.
0 %
Nagoes.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan