Cyflwynwyd y rhaglen hwn gan
 
I ti, mae Ewrop...
0 %
Yr unig brosiect i'r dyfodol.
0 %
Rhith o'r gorffennol.
0 %
Strwythr / dyfeisiad anghenrheidiol.
0 %
System o dra-arglwyddiaethu.
0 %
Dim byd mwy na enw cyfandir.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

Sgrolio at y cwestiwn nesaf
 
Wyt ti'n teimlo'n Ewropeaidd?
0
%
Ydw.
0
%
Nac ydw.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
Sut wyt ti'n teimlo tuag at genedlaetholdeb yn Ewrop?
0 %
Mae'n tyfu, a dwi'n meddwl ei fod yn esblygiad negyddol.
0 %
Mae'n tyfu, a dwi'n meddwl ei fod yn esblygiad cadarnhaol.
0 %
Dwi ddim yn gweld cenedlaetholdeb yn tyfu.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
O ba un o'r rhain wyt ti'n teimlo dy fod yn perthyn fwyaf?
0 %
Dy ardal.
0 %
Dy wlad.
0 %
Ewrop.
0 %
Y Byd.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
Dylai ein gwlad adael yr Undeb Ewropeaidd.
0 %
Rwy'n cytuno.
0 %
Rwy'n anghytuno.
0 %
Dim ots gen i.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
Oes gen ti ffrindiau sy'n dod o wlad arall yn Ewrop?
0 %
Oes, o un wlad arall heblaw Cymru.
0 %
Oes, mewn o leia' dwy o wledydd eraill heblaw Cymru.
0 %
Na, does gen i ddim ffrindiau o wlad arall yn Ewrop.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
Mae gen i broblem efo maint yr Undeb Ewropeaidd.
0 %
Mae'n rhy fach, dylwn gynnwys rhagor o wledydd.
0 %
Na, mae'n faint da.
0 %
Mae'n rhy fawr, dyla rhai gwledydd ein gadael.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
I bwy y dylem ni agor ein ffiniau?
0 %
I ffoaduriaid o ardaloedd o ryfel
0 %
I bawb
0 %
I mewnfudwyr o wledydd datblygiedig
0 %
I mewnfudwyr o wledydd sy'n datblygu
0 %
I gwotâu wedi eu pennu yn ôl swydd a gwlad enedigol
0 %
I bobl ar draws y byd sydd wedi cael addysg dda
0 %
Neb

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
Wyt ti'n teimlo dy fod yn perthyn i gymuned sy'n cael ei ddiffinio'n bennaf gan y canlynol...
0 %
Ethnigrwydd
0 %
Iaith
0 %
Crefydd
0 %
Tuedd rhywiol
0 %
Cenedl
0 %
Dwi'n teimlo mod i'n perthyn i ddynoliaeth yn unig
0 %
Gwerthoedd democrataidd
0 %
Dwi ddim yn teimlo mod i'n perthyn i unrhyw gymuned

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
Yn dy farn di, pa rai o'r canlynol sy'n gysylltiedig efo'r Undeb Ewropeaidd?
0
%
Amrywiaeth diwylliannol

0
%
Rhannu gwerthoedd
0
%
Mwy o benderfynu ar y cyd yn y byd
0
%
Heddwch
0
%
Yr Ewro
0
%
Dim un o'r rhain
0
%
Symudiant llafur, teithio ac addysg
0
%
Democratiaeth
0
%
Twf economaidd
0
%
Diogelwch yn y gymuned
0
%
Mwy o droseddau
0
%
Diffyg rheolaeth ar ffiniau
0
%
Biwrocratiaeth
0
%
Gwastraff arian
0
%
Diweithdra
0
%
Colli hunaniaeth diwylliannol

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan