Cyflwynwyd y rhaglen hwn gan
 
Mae pawb yn cael cyfle yn y system addysg bresennol.
0 %
Dwi'n cytuno yn llwyr.
0 %
Dwi'n cytuno i raddau.
0 %
Dwi ddim wir yn cytuno.
0 %
Dwi'n anghytuno yn llwyr.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

Sgrolio at y cwestiwn nesaf
 
Mae'r system addysg yn dy baratoi yn dda am y farchnad waith.
0 %
Dwi'n cytuno yn llwyr.
0 %
Dwi'n cytuno i raddau.
0 %
Dwi ddim wir yn cytuno.
0 %
Dwi'n anghytuno yn llwyr.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
Pwy wyt ti'n meddwl ddylai dalu am addysg uwch a phrofiad gwaith?
0
%
Fi, trwy fenthyciadau

0
%
Fi, trwy weithio
0
%
Cwmniau
0
%
Y wladwriaeth
0
%
Fy nheulu

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
Mae'r system addysg yn gwobrwyo pobl sy'n ei haeddu.
0 %
Dwi'n cytuno yn llwyr.
0 %
Dwi'n cytuno i raddau.
0 %
Dwi ddim wir yn cytuno.
0 %
Dwi'n anghytuno yn llwyr.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
Wyt ti’n ymddiried yn yr ysgol?
0 %
Ddim o gwbl.
0 %
0 %
0 %
Yn llwyr.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
Sut wyt ti'n / oeddet ti'n teimlo yn yr ysgol?
0
%
Wedi fy mharchu

0
%
Dim o'r uchod
0
%
Yn anhapus
0
%
Yn hapus
0
%
Wedi fy nghefnogi
0
%
Yn unig
0
%
Yn destun gwawd

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan