Cyflwynwyd y rhaglen hwn gan
 
Ugain ydi'r oed gorau i fod.
0
%
Dwi'n cytuno.
0
%
Dwi'n anghytuno.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

Sgrolio at y cwestiwn nesaf
 
Faint o oedolyn wyt ti'n teimlo'r dyddiau yma?
0 %
Dim o gwbl.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Yn llwyr.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
Beth mae bod yn oedolyn heddiw yn ei olygu i ti?
0 %
Peidio byw efo dy rhieni.
0 %
Wedi priodi a chael plant.
0 %
Cael dy swydd barhaol gyntaf.
0 %
Bod yn aeddfed ac yn gyfrifol.
0 %
Peidio bod yn ddibynol ar dy rieni yn ariannol.
0 %
Wedi gorffen dy addysg.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
Yn dy farn di, dylai'r broses o ddod yn oedolyn olygu…?
0 %
Ffeindio dy hun.
0 %
Sefyll ar dy ddwy droed dy hun.
0 %
Dechrau ar y droed iawn.
0 %
Setlo lawr.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
I ti, mae cael bywyd llwyddiannus yn dibynnu ar…
0 %
Deulu.
0 %
Swydd.
0 %
Arian.
0 %
Fod yn hapus.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan