Cyflwynwyd y rhaglen hwn gan
 
Mae mewnfudwyr yn creu diwylliannau mwy cyfoethog.
0
%
Dwi'n cytuno.
0
%
Dwi'n anghytuno.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

Sgrolio at y cwestiwn nesaf
 
Bechgyn sy’n chwibanu ar ferched yn y stryd?
0 %
Tydi o ddim yn fy mhoeni.
0 %
Mae’n fy mhoeni.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
Sut wyt ti'n teimlo am fechgyn sy’n gwisgo trwsus mor isel fel y galli di weld eu trôns?
0 %
Tydi o ddim yn fy mhoeni.
0 %
Mae’n fy mhoeni.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
Merched sy’n gwisgo jîns wedi eu torri’n isel efo g-strings yn dangos?
0 %
Tydi o ddim yn fy mhoeni.
0 %
Mae’n fy mhoeni.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
Merched sy’n gwisgo fêl (veil) yn y stryd neu yn y gwaith?
0 %
Tydi o ddim yn fy mhoeni.
0 %
Mae’n fy mhoeni.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
Cwpl hoyw yn snogio yn y stryd?
0 %
Tydi o ddim yn fy mhoeni.
0 %
Mae’n fy mhoeni.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
Oes gen ti ffrindiau y medri di ddibynnu arnyn nhw?
0 %
Llawer.
0 %
Rhai.
0 %
Mae gen i ffrindiau.
0 %
Nagoes.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
Mae rhai o dy ffrindiau gorau…
0
%
O duedd rhywiol gwahanol i d’un di

0
%
Yn llawer hŷn neu ifancach na thi
0
%
Dim o’r uchod
0
%
O addysg wahanol i d'un di
0
%
O ddiwylliant gwahanol i d’un di
0
%
O grwp ethnig gwahanol i d’un di
0
%
O grefydd gwahanol i d’un di
0
%
O gefndir cymdeithasol gwahanol i d’un di

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan