Cyflwynwyd y rhaglen hwn gan
 
Yr unig berson alli di ddibynnu arnyn nhw mewn bywyd ydi ti dy hun?
0
%
Dwi'n cytuno.
0
%
Dwi'n anghytuno.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

Sgrolio at y cwestiwn nesaf
 
Fedri di ddim llwyddo mewn bywyd heb gydweithio.
0
%
Dwi'n cytuno.
0
%
Dwi'n anghytuno.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
Mae yna ormod o bobl ddiog yn ein gwlad.
0
%
Dwi'n cytuno.
0
%
Dwi'n anghytuno.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
Mae yna ormod o unigolyddiaeth (individualism).
0 %
Oes.
0 %
Nagoes.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
Wyt ti erioed wedi bod yn aelod o gorff anllywodraethol (non-governmental) neu sefydliad dyngarol (humanitarian group)?
0 %
Do, a dwi'n ei hoffi!
0 %
Do, ond faswn i ddim yn gwneud eto.
0 %
Naddo, ond fyddwn i'n hoffi trio.
0 %
Naddo, does gen i ddim diddordeb!

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
Wyt ti erioed wedi ymwneud â chymdeithas leol neu gymunedol?
0 %
Do, a dwi'n ei hoffi!
0 %
Do, ond faswn i ddim yn gwneud eto.
0 %
Naddo, ond fyddwn i'n hoffi trio.
0 %
Naddo, does gen i ddim diddordeb!

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
O'r budd-daliadau canlynol, pa rai sy'n ymddangos yn ormodol i ti?
0
%
Gwasanaeth Iechyd Gyhoeddus

0
%
Budd-dal Iechyd Gyffredinol (ee Deintydd)
0
%
Budd-dal analluogrwydd
0
%
Dim un o'r rhain
0
%
Pensiwn
0
%
Lwfans ceisio gwaith
0
%
Grantiau i myfyrwyr
0
%
Cymorthdal Incwm (income support)
0
%
Budd-dal plant
0
%
Budd-dal tai

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan