Cyflwynwyd y rhaglen hwn gan
 
Wyt ti erioed wedi bod mewn sawl perthynas ar yr un pryd?
0
%
Do.
0
%
Naddo.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

Sgrolio at y cwestiwn nesaf
 
Allet ti fod yn hapus heb gariad?
0 %
Gallwn.
0 %
Na allwn.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
I ti, mae perthnasau yn….
0 %
Hanfodol.
0 %
Bwysig.
0 %
Eithaf pwysig.
0 %
Eilradd.
0 %
Ddibwys.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
I ti, mae bod mewn perthynas heb gariad yn…
0 %
Rhywle dwi wedi bod.
0 %
Bosib.
0 %
Byth yn mynd i ddigwydd

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
Beth mae bod mewn perthynas yn ei olygu i ti?
0 %
Hapusrwydd.
0 %
Ymroddiad.
0 %
Hwyl.
0 %
Tawelwch meddwl.
0 %
Poen.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
Rhywun sydd mewn perthynas yn fflyrtio efo rhywun arall?
0 %
Tydi o ddim yn fy mhoeni.
0 %
Mae’n fy mhoeni.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
Mae bod yn driw (faithful) mewn perthynas yn...
0 %
Hen ffasiwn.
0 %
Hanfodol.
0 %
Bosibilrwydd.
0 %
Rhywbeth.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan