Cyflwynwyd y rhaglen hwn gan
 
Yn gyffredinol, wyt ti'n teimlo dy fod yng ngofal dy ffawd dy hun, a bod gen ti reolaeth ar dy fywyd?
0 %
Na, mae'r hyn sy'n digwydd i mi allan o'm rheolaeth.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mae gen i reolaeth llwyr ar beth sy'n digwydd i mi.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

Sgrolio at y cwestiwn nesaf
 
Mae yna ormod o drais.
0 %
Oes.
0 %
Nagoes.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
A fuaset ti'n cymryd rhan petai gwrthryfel fawr (revolution) yn digwydd yn y misoedd nesaf yn erbyn y genhedlaeth sydd mewn pŵer?
0
%
Byddwn.
0
%
Na fyddwn.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
Pa dri pheth sy'n dy boeni di fwyaf?
0
%
Y ddyled cyhoeddus

0
%
Pensiynau
0
%
Y system iechyd
0
%
Ynni Niwclear
0
%
Hafanau treth
0
%
Dim un o'r uchod
0
%
Ystadau Cyngor
0
%
Yr amgylchedd
0
%
Ansicrwydd
0
%
Y dirwasgiad a'r argyfwng economaidd
0
%
Gallu gwario
0
%
Trethi
0
%
Mewnfudo
0
%
Y system addysg
0
%
Mynediad at gartref
0
%
Cael gwaith

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
O’r pethau yn y rhestr ganlynol, dewisch y tri sy’n eich dychryn fwyaf.
0
%
Cael fy mygio

0
%
Peidio a bod yn normal
0
%
Bod yn normal
0
%
Terfysgaeth
0
%
Rhyfel
0
%
Dim o’r uchod
0
%
Newid hinsawdd
0
%
Arholiadau
0
%
Marwolaeth
0
%
Bod heb arian
0
%
Colli rhywun annwyl
0
%
Bod ar ben fy hun
0
%
Peidio canfod fy lle mewn cymdeithas
0
%
Yr argyfwng economaidd
0
%
Salwch
0
%
Y Dyfodol

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan