Cyflwynwyd y rhaglen hwn gan
 
Ydi dy rieni yn dy gefnogi di yn dy benderfyniadau?
0
%
Ydyn.
0
%
Nac ydyn.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

Sgrolio at y cwestiwn nesaf
 
Wyt ti erioed wedi smocio joint efo dy rieni?
0
%
Do.
0
%
Naddo.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
Wyt ti’n siarad am dy berthnasau carwriaethol efo dy rieni?
0
%
Ydw.
0
%
Nacydw.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
Wyt ti erioed wedi meddwi efo dy rieni?
0
%
Do.
0
%
Naddo.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
Sut mae dy berthynas efo dy rieni?
0 %
Nid oes gen i berthynas gyda fy rhieni.
0 %
Llawn tensiwn.
0 %
Iawn.
0 %
Cŵl.
0 %
Delfrydol.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
Sut wyt ti'n teimlo am yr arian mae dy rieni'n ei roi i ti?
0 %
Iawn.
0 %
Anghyfforddus.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
Faint o arian mae dy rieni yn ei roi i ti bob mis?
0 %
Dim byd o gwbl.
0 %
Llai na £40.
0 %
Rhwng £40 a £150.
0 %
Rhwng £150 a £400.
0 %
Rhwng £400 a £750.
0 %
Mwy na £750.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
Ydi dy rieni yn falch o'r hyn rwyt ti wedi ei gyflawni hyd yma?
0
%
Ydyn.
0
%
Nac ydyn.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
Wyt ti’n ffrindiau Facebook efo dy rieni?
0
%
Ydw.
0
%
Nacydw.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan