Cyflwynwyd y rhaglen hwn gan
 
Ydi cymdeithas dy wlad yn rhoi'r cyfle iti ddangos yr hyn allet ti wir ei gyflawni?
0
%
Ydi.
0
%
Nac ydi.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

Sgrolio at y cwestiwn nesaf
 
Mae'n rhaid i ti sathru ar bobl eraill mewn bywyd - unai hynny neu cael dy sathru gan bobl eraill.
0
%
Dwi'n cytuno.
0
%
Dwi'n anghytuno.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

 
Ceffyl da yw ewyllys? (where there's a will there's a way).
0
%
Dwi'n cytuno.
0
%
Dwi'n anghytuno.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan