Cyflwynwyd y rhaglen hwn gan
Pleidiol Wyf I'm Gwlad
Pe bai yna ryfel, a fyddet ti'n fodlon ymladd dros dy wlad? Mewn cyfnodau o ddiweithdra uchel, dylai swyddi gael eu cadw ar gyfer pobl o dy wlad? Byw tramor, sut mae hynny’n swnio i ti?
Pleidiol Wyf I'm Gwlad
Gweld rhagor o fideos a data am fy ngwlad