Cyflwynwyd y rhaglen hwn gan
Argyfwng Economaidd
I ba raddau bydd yr argyfwng ariannol yn effeithio dy ddyfodol? Wyt ti'n meddwl y byddi di'n profi unrhywbeth arall arwahan i'r argyfwng economaidd presennol? Allet ti fod yn hapus gyda phroblemau ariannol?
Argyfwng Economaidd
Gweld rhagor o fideos a data am fy ngwlad