Cyflwynwyd y rhaglen hwn gan
Graddio neu garddio
Ydy pawb yn cael cyfle yn y system addysg bresennol? Ydy'r system addysg yn dy baratoi yn dda am y farchnad waith? Pwy wyt ti'n meddwl ddylai dalu am addysg uwch a phrofiad gwaith?
Graddio neu garddio
Gweld rhagor o fideos a data am fy ngwlad