Cyflwynwyd y rhaglen hwn gan
Hysbyseb Cyfreithlon

Hysbyseb Cyfreithlon

GOLYGYDD

UPIAN

Siège social : 211 rue Saint-Maur

75010 Paris

RCS Paris B 421204538

Rheolwr : Alexandre Brachet

Tel.: +33 (0)1 53 19 70 03

Cysylltu : contact@upian.com

DARLLEDWR

S4C

Parc Tŷ Glas

Llanisien

Caerdydd

CF14 5DU

Tel : 0370 600 4141

GWEFAN

PLATFFORM AMLGYFRWNG

Typhon / Claranet

18 rue du Faubourg du Temple

75011 Paris - France

(+33) 1 7997 1111

 

SYLWADAU

Disqus, Inc.,

301 Howard St. 300,

San Francisco,

CA 94105

 

FIDEOS

YouTube,

LLC,

901 Cherry Ave.

San Bruno,

CA 94066 (USA).

EIDDO DEALLUSOL

Mae pob elfen o'r wefan hwn, gan gynnwys y rhaglenni, yr ysgrifennu, y lluniau, y ffeiliau sain, y delweddau a'r fideos (gan gynnwys lluniau llonydd wedi eu tynnu o fideo) wedi eu gwarchod yn rhyngwladol gan hawlfraint.

Mae atgynhyrchu unrhyw elfen o'r cynnwys sydd ar y safel hwn wedi ei wahardd yn llwyr yn ôl y gyfraith.