Cyflwynwyd y rhaglen hwn gan
Ailddechrau dy sesiwn neu llenwa'r arolwg er mwyn cymharu dy atebion.

Yn gyffredinol, wyt ti'n teimlo dy fod yng ngofal dy ffawd dy hun, a bod gen ti reolaeth ar dy fywyd?

Dylid ail-gyflwyno gwasanaeth milwrol gorfodol i bawb gydag opsiwn di-filwrol (e.e. mewn sefydliadau dyngarol neu ysbytai, ar brosiectau amgylcheddol neu mewn gwaith cymdeithasol).

Beth mae bod yn oedolyn heddiw yn ei olygu i ti?

0 %
Peidio byw efo dy rhieni.
0 %
Wedi priodi a chael plant.
0 %
Cael dy swydd barhaol gyntaf.
0 %
Bod yn aeddfed ac yn gyfrifol.
0 %
Peidio bod yn ddibynol ar dy rieni yn ariannol.
0 %
Wedi gorffen dy addysg.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

Wyt ti erioed wedi bod yn aelod o sefydliad gwleidyddol (political organisation)?

Wyt ti erioed wedi bod yn aelod o gorff anllywodraethol (non-governmental) neu sefydliad dyngarol (humanitarian group)?

Wyt ti erioed wedi bod yn aelod o sefydliad yn ymwneud â chwaraeon?

Wyt ti erioed wedi bod yn aelod o sefydliad yn ymwneud â'r celfyddydau?

Wyt ti erioed wedi ymwneud â phrosiect all-gyrsiol (extra-curricular) neu tu allan i'r gwaith?

I ti, mae perthnasau yn….

0