Cyflwynwyd y rhaglen hwn gan
Ailddechrau dy sesiwn neu llenwa'r arolwg er mwyn cymharu dy atebion.

Wyt ti'n teimlo dy fod yn perthyn i gymuned sy'n cael ei ddiffinio'n bennaf gan y canlynol...

Sut wyt ti'n teimlo tuag at genedlaetholdeb yn Ewrop?

I bwy y dylem ni agor ein ffiniau?

0 %
I ffoaduriaid o ardaloedd o ryfel
0 %
I bawb
0 %
I mewnfudwyr o wledydd datblygiedig
0 %
I mewnfudwyr o wledydd sy'n datblygu
0 %
I gwotâu wedi eu pennu yn ôl swydd a gwlad enedigol
0 %
I bobl ar draws y byd sydd wedi cael addysg dda
0 %
Neb

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

Yn dy farn di, pa rai o'r canlynol sy'n gysylltiedig efo'r Undeb Ewropeaidd?

0
%
Amrywiaeth diwylliannol

0
%
Rhannu gwerthoedd
0
%
Mwy o benderfynu ar y cyd yn y byd
0
%
Heddwch
0
%
Yr Ewro
0
%
Dim un o'r rhain
0
%
Symudiant llafur, teithio ac addysg
0
%
Democratiaeth
0
%
Twf economaidd
0
%
Diogelwch yn y gymuned
0
%
Mwy o droseddau
0
%
Diffyg rheolaeth ar ffiniau
0
%
Biwrocratiaeth
0
%
Gwastraff arian
0
%
Diweithdra
0
%
Colli hunaniaeth diwylliannol

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

Ychwanega'r graff yma i dy wefan!


Maint y mewnosodiad × 780px

Sut i ddod o hyd i dy atebion ?


Mi fedri di gael dy atebion os wyt ti eisoes wedi cofrestru gan ddefnyddio dy ebost. Os wyt ti, clicia ar y linc preifat a anfonwyd atat mewn ebost.
Os nad wyt ti wedi cofrestru, mae hi'n amhosib i ddod o hyd i dy atebion...oni bai dy fod yn ail-wneud yr arolwg. Mi fedri di wedyn gymharu dy atebion di hefo atebion pobl eraill, ond cofia fod angen i ti gofrestru tro yma! : )