Cyflwynwyd y rhaglen hwn gan
Ailddechrau dy sesiwn neu llenwa'r arolwg er mwyn cymharu dy atebion.

Beth mae bod yn oedolyn heddiw yn ei olygu i ti?

0 %
Peidio byw efo dy rhieni.
0 %
Wedi priodi a chael plant.
0 %
Cael dy swydd barhaol gyntaf.
0 %
Bod yn aeddfed ac yn gyfrifol.
0 %
Peidio bod yn ddibynol ar dy rieni yn ariannol.
0 %
Wedi gorffen dy addysg.

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

Ychwanega'r graff yma i dy wefan!


Maint y mewnosodiad × 780px

Sut i ddod o hyd i dy atebion ?


Mi fedri di gael dy atebion os wyt ti eisoes wedi cofrestru gan ddefnyddio dy ebost. Os wyt ti, clicia ar y linc preifat a anfonwyd atat mewn ebost.
Os nad wyt ti wedi cofrestru, mae hi'n amhosib i ddod o hyd i dy atebion...oni bai dy fod yn ail-wneud yr arolwg. Mi fedri di wedyn gymharu dy atebion di hefo atebion pobl eraill, ond cofia fod angen i ti gofrestru tro yma! : )