Cyflwynwyd y rhaglen hwn gan
Ailddechrau dy sesiwn neu llenwa'r arolwg er mwyn cymharu dy atebion.

Mae rhai o dy ffrindiau gorau…

0
%
O duedd rhywiol gwahanol i d’un di

0
%
Yn llawer hŷn neu ifancach na thi
0
%
Dim o’r uchod
0
%
O addysg wahanol i d'un di
0
%
O ddiwylliant gwahanol i d’un di
0
%
O grwp ethnig gwahanol i d’un di
0
%
O grefydd gwahanol i d’un di
0
%
O gefndir cymdeithasol gwahanol i d’un di

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

Ychwanega'r graff yma i dy wefan!


Maint y mewnosodiad × 780px

Sut i ddod o hyd i dy atebion ?


Mi fedri di gael dy atebion os wyt ti eisoes wedi cofrestru gan ddefnyddio dy ebost. Os wyt ti, clicia ar y linc preifat a anfonwyd atat mewn ebost.
Os nad wyt ti wedi cofrestru, mae hi'n amhosib i ddod o hyd i dy atebion...oni bai dy fod yn ail-wneud yr arolwg. Mi fedri di wedyn gymharu dy atebion di hefo atebion pobl eraill, ond cofia fod angen i ti gofrestru tro yma! : )