Cyflwynwyd y rhaglen hwn gan
Ailddechrau dy sesiwn neu llenwa'r arolwg er mwyn cymharu dy atebion.

Wyt ti erioed wedi bod yn aelod o gorff anllywodraethol (non-governmental) neu sefydliad dyngarol (humanitarian group)?

O'r budd-daliadau canlynol, pa rai sy'n ymddangos yn ormodol i ti?

0
%
Gwasanaeth Iechyd Gyhoeddus

0
%
Budd-dal Iechyd Gyffredinol (ee Deintydd)
0
%
Budd-dal analluogrwydd
0
%
Dim un o'r rhain
0
%
Pensiwn
0
%
Lwfans ceisio gwaith
0
%
Grantiau i myfyrwyr
0
%
Cymorthdal Incwm (income support)
0
%
Budd-dal plant
0
%
Budd-dal tai

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

Ychwanega'r graff yma i dy wefan!


Maint y mewnosodiad × 780px

Sut i ddod o hyd i dy atebion ?


Mi fedri di gael dy atebion os wyt ti eisoes wedi cofrestru gan ddefnyddio dy ebost. Os wyt ti, clicia ar y linc preifat a anfonwyd atat mewn ebost.
Os nad wyt ti wedi cofrestru, mae hi'n amhosib i ddod o hyd i dy atebion...oni bai dy fod yn ail-wneud yr arolwg. Mi fedri di wedyn gymharu dy atebion di hefo atebion pobl eraill, ond cofia fod angen i ti gofrestru tro yma! : )