Cyflwynwyd y rhaglen hwn gan
Ailddechrau dy sesiwn neu llenwa'r arolwg er mwyn cymharu dy atebion.

Yn gyffredinol, wyt ti'n teimlo dy fod yng ngofal dy ffawd dy hun, a bod gen ti reolaeth ar dy fywyd?

Pa dri pheth sy'n dy boeni di fwyaf?

0
%
Y ddyled cyhoeddus

0
%
Pensiynau
0
%
Y system iechyd
0
%
Ynni Niwclear
0
%
Hafanau treth
0
%
Dim un o'r uchod
0
%
Ystadau Cyngor
0
%
Yr amgylchedd
0
%
Ansicrwydd
0
%
Y dirwasgiad a'r argyfwng economaidd
0
%
Gallu gwario
0
%
Trethi
0
%
Mewnfudo
0
%
Y system addysg
0
%
Mynediad at gartref
0
%
Cael gwaith

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

O’r pethau yn y rhestr ganlynol, dewisch y tri sy’n eich dychryn fwyaf.

0
%
Cael fy mygio

0
%
Peidio a bod yn normal
0
%
Bod yn normal
0
%
Terfysgaeth
0
%
Rhyfel
0
%
Dim o’r uchod
0
%
Newid hinsawdd
0
%
Arholiadau
0
%
Marwolaeth
0
%
Bod heb arian
0
%
Colli rhywun annwyl
0
%
Bod ar ben fy hun
0
%
Peidio canfod fy lle mewn cymdeithas
0
%
Yr argyfwng economaidd
0
%
Salwch
0
%
Y Dyfodol

Ar hyn o bryd does dim digon o atebion i'r cwestiwn yma i greu data defnyddiol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan

Ychwanega'r graff yma i dy wefan!


Maint y mewnosodiad × 780px

Sut i ddod o hyd i dy atebion ?


Mi fedri di gael dy atebion os wyt ti eisoes wedi cofrestru gan ddefnyddio dy ebost. Os wyt ti, clicia ar y linc preifat a anfonwyd atat mewn ebost.
Os nad wyt ti wedi cofrestru, mae hi'n amhosib i ddod o hyd i dy atebion...oni bai dy fod yn ail-wneud yr arolwg. Mi fedri di wedyn gymharu dy atebion di hefo atebion pobl eraill, ond cofia fod angen i ti gofrestru tro yma! : )