Cyflwynwyd y rhaglen hwn gan
Gofal Rhieni
Ydi dy rieni yn falch o'r hyn rwyt ti wedi ei gyflawni hyd yma? Ydi dy rieni yn dy gefnogi di yn dy benderfyniadau? Sut mae dy berthynas efo dy rieni?
Gofal Rhieni
Gweld y cyfweliadau & data Ewropeaidd