Cyflwynwyd y rhaglen hwn gan
Slacio
Wyt ti'n cytuno mai 'Ceffyl da yw ewyllys'? Ydi cymdeithas yn rhoi'r cyfle i ti ddangos yr hyn allet ti wir ei gyflawni? Oes rhaid i ti sathru ar bobl eraill mewn bywyd - unai hynny neu cael dy sathru gan bobl eraill?
Slacio
Gweld y cyfweliadau & data Ewropeaidd