Cyflwynwyd y rhaglen hwn gan
 • y dyfodol
 • technoleg
 • cymru
 • newydd
 • coll
 • digidol
 • hunanol
 • ansicrwydd
 • of change
 • y we
 • agored
 • beth
 • ansicr
 • apathi
 • cyfryngau cymdeithasol
 • cymraeg
 • nesaf
 • x
 • freedom
 • lost
Dylet ti ystyried cadw dy atebion er mwyn gwneud y mwyaf o'r profiad
0

Croeso i'r arolwg!

Cymra ran yn arolwg mwyaf dy genhedlaeth!

Unwaith y byddi di wedi ateb tua thri deg o gwestiynau, gei di weld y canlyniadau byw.

Gwneud yr arolwg
 
Eisiau gwybod mwy am Generation Beth?

Faint oed wyt ti?

Symuda'r cyrchwr(slider) i'r chwith neu'r dde neu rho dy oedran i mewn

Merch neu fachgen?

Dewis yr eicon cywir

Wyt ti'n dal i fyw gyda dy rieni?

Dewis yr ateb cywir

Dy gôd post?

Teipio dy gôd post mewn blwch

Wyt ti wedi cwblhau dy astudiaethau?

Dewis yr ateb cywir

Beth yw lefel dy addysg?

Pa lefel o addysg wyt ti wedi cwblhau?

Statws gwaith...

Yn dy waith, dy safle yw...

Rwyt ti wedi ateb y cwestiynau cychwynol

Diolch!

Bydd y cwestiynau hyn yn ein galluogi i ddadansoddi'r atebion nesaf yn ystadegol.

Dy gyfeiriad ebost


I dderbyn dolen uniongyrchol ac i ddod o hyd i dy atebion tro nesaf ti'n ymweld â'r wefan, cofrestra:

Ail-osod yr arolwg


Mae dy atebion yn cael eu cadw fel nad oes rhaid iti gychwyn o'r cychwyn bob tro. Mae ail-osod yr arolwg ( a dechrau o'r cwestiwn cyntaf ) yn syniad da os oes nifer o bobl eisiau ateb yr arolwg ar yr un cyfrifiadur .

I ail-ddechrau'r arolwg (heb gadw'r atebion rwyt ti eisoes wedi rhoi), mi fedri ail-osod yr arolwg trwy glicio ar Ocê.

Dydw i ddim yn byw yn y wlad yma


A oeddet ti'n gwybod bod Generation Beth ar gael mewn gwledydd eraill? Clicia isod i weld rhestr o'r gwledydd sy'n cymryd rhan, neu cau'r ffenestr yma i barhau ac ateb yr holiadur Cymraeg.

Ateb wedi ei nodi


Mae dy atebion wedi eu cofnodi, cei adael y dudalen.Cei weld dy atebion pan fyddi'n cysylltu nesaf a gallu ail-afael yn yr arolwg. Hwyl am y tro!

Cau