Cyflwynwyd y rhaglen hwn gan

Cariad neu Ysgariad?

Mae misoedd yr haf a thymor y priodasau yn agosáu. Fe fydd y siwt yn dod allan, a’r haearn smwddio, y tei, y sgidiau anghyffyrddus a’r polish du. Byddwn yn ymgasglu mewn capeli ac eglwysi, mewn swyddfeydd cofrestru, hen blastai a gerddi cwrw i ddathlu diwrnod mawr ein cyfeillion, tra’n osgoi cawodydd glaw yr haf yng Nghymru. Cawn areithiau a darlleniadau, a mae’n bosib iawn i chi glywed, o leiaf unwaith yr haf yma, y darlleniad isod.

Y mae cariad yn hir-ymaros, yn gymwynasgar; cariad nid yw yn cenfigennu; nid yw cariad yn ymffrostio, nid yw yn ymchwyddo. Nid yw yn gwneuthur yn anweddaidd, nid yw yn ceisio ei eiddo ei hun, ni chythruddir, ni feddwl ddrwg.

1 Corinthiaid 14:4,5.

Dyna beth sydd gan y Beibl i’w ddweud am gariad, ac mae’n ymddangos o boblogrwydd yr adnod, bod yr un sentiment yn cael ei rannu gan garfan helaeth o gyplau priod yng Nghymru (a thu hwnt). Ond beth sydd gan cyfranogwyr Generation Beth i’w ddweud am y pwnc yma o ‘gariad’?

perth-heb-cariad

Os edrychwn ni ar y cwestiwn ynglŷn â byw heb gariad, gwelwn fod y data yn awgrymu bod pobl Ewrop yn gymharol gytûn. Heb law am y Weriniaeth Tsiec a’r Eidal, gwelwn fod gweddill y sampl yn nodi nad oeddent am allu byw mewn perthynas heb gariad. Oes modd i ni felly ddehongli hyn i olygu bod hen gysyniadau am gariad yn parhau i ddal eu tir yn y gymdeithas gyfoes?

perthynas-un-pryd

Mae yna ddau gwestiwn diddorol yn holi’r cyfranogwyr am eu barn ynglŷn â bod yn driw (faithful) mewn perthynas. Nododd 82% o bobl ei fod hi’n ‘hanfodol’ i fod yn driw mewn perthynas. Mewn cwestiwn arall holwyd a oedd pobl wedi bod mewn mwy nag un berthynas ar yr un amser. Mae’r data yn awgrymu mai dim ond 11% o bobl a gymerodd rhan yn yr astudiaeth a oedd wedi gwneud hynny. Mae’n ymddangos felly fel bod y cysyniad o ffyddlondeb yn parhau i ddal ei dir.

Ond beth am ysgariad?

ysgariad

Mae’r data yn awgrymu felly bod cymdeithas yn parhau i osod bri a statws ar y cysyniadau o ffyddlondeb. Ond eto, ar yr un amser, mae’n bosib dehongli bod elfen bragmataidd i’r cysyniad o briodas. Ers y 1970au cafod y broses o ysgaru ei symleiddio, a dilynwyd hynny gan gyfnod o gynnydd yn y cyfradd ysgaru. Fodd bynnag, yn fwy diweddar gwelwyd y cyfradd yn disgyn, wrth i gyplau benderfynu peidio priodi a chydfyw yn lle hynny. Yw hyn yn awgrymu nad yw cariad mor ‘hir-ymarhous’ a hynny?

Cynog Prys