Cyflwynwyd y rhaglen hwn gan

Cymdeithaseg

Mae’r genhedlaeth hon wedi eu magu mewn cyfnod o newid cymdeithasol mawr. O ganlyniad, mae canfyddiadau’r arolwg hwn yn amlygu bod ganddynt flaenoriaethau gwahanol i genedlaethau blaenorol. Mae’r data yn awgrymu bod y ‘Millennials’ hyn yn gyndyn o ddilyn llwybr bywyd confensiynol cenedlaethau blaenorol. Nid yw prynu tŷ, priodi a chael plant o reidrwydd…
Darllen mwy

O’r ‘Baby Boomers’ i ‘Generation X’ mae pob cenhedlaeth yn dynodi arferion ac agweddau gwahanol tuag at fagu plant. Mae’n bosib bod y gwahaniaethau hyn yn cael eu dylanwadu gan nifer o ffactorau, fel newid mewn agweddau a’r hinsawdd economaidd gyfredol. Ond un peth sy’n anochel, yw bod yr arferion hyn yn cael effaith…
Darllen mwy

Mae misoedd yr haf a thymor y priodasau yn agosáu. Fe fydd y siwt yn dod allan, a’r haearn smwddio, y tei, y sgidiau anghyffyrddus a’r polish du. Byddwn yn ymgasglu mewn capeli ac eglwysi, mewn swyddfeydd cofrestru, hen blastai a gerddi cwrw i ddathlu diwrnod mawr ein cyfeillion, tra’n osgoi cawodydd glaw yr…
Darllen mwy

Er ein bod yn edrych ymlaen yn arw at dderbyn a dadansoddi’r atebion i holl gwestiynau’r holiadur arloesol hwn, yn bersonol, mae’n rhaid i mi gyfaddef fy mod wedi edrych ymlaen at weld yr atebion i un cwestiwn penodol, yn fwy nag unrhyw un o’r 148 arall. Mae’r cwestiwn hwnnw yn un o’r unig…
Darllen mwy

Nid etholiadau’r Cynulliad yw’r unig etholiadau ar y gorwel. Mae’r refferendwm ar aelodaeth Prydain o fewn yr Undeb Ewropeaidd hefyd yn cael ei gynnal yn ystod yr haf (Mehefin 23 i’r rhai ohonoch sydd heb fod yn talu sylw). O ganlyniad, mae’r cwestiynau o fewn yr arolwg sy’n ffocysu ar lle Cymru o fewn…
Darllen mwy

Erbyn hyn, mae poblogaeth Cymru wedi ateb dros 50,000 o gwestiynau unigol, ac wrth i’r data lifio i mewn – daw’r amser i ddechrau dadansoddi! Wrth yrru adref o Gaernarfon yn ôl am Fethesda heddiw, a gweld llu o arwyddion lliwgar wedi eu gosod mewn rhesi ar naill ochr i’r lon, ni ellir osgoi…
Darllen mwy

Mae cyfanswm o bron 400,000 wedi llenwi’r arolwg mewn 18 gwlad gwahanol. Mae’r ffigwr yma yn eithaf anhygoel. Fel cymdeithasegydd mae o’n wych cael mynediad at gymaint o ddata. Felly, sut mae pethau yn edrych o ochr Gymreig y prosiect? Mae’r arolwg wedi bod ar agor ers 3 diwrnod ac hyd yn hyn mae…
Darllen mwy

Mae yna lot o enwau am y genhedlaeth a anwyd yn y 80au a’r 90au, sef y genhedlaeth a ddaeth i oed ar droad y mileniwm. Yn Saesneg mae’r termau ‘Generation Y’ neu ‘Millennials’. Dw i heb glywed term Cymraeg am y genhedlaeth yma ond mae’r prosiect hwn yn gyfle gwych i ffeindio allan…
Darllen mwy