Cyflwynwyd y rhaglen hwn gan

Mae cyfanswm o bron 400,000 wedi llenwi’r arolwg mewn 18 gwlad gwahanol. Mae’r ffigwr yma yn eithaf anhygoel. Fel cymdeithasegydd mae o’n wych cael mynediad at gymaint o ddata. Felly, sut mae pethau yn edrych o ochr Gymreig y prosiect? Mae’r arolwg wedi bod ar agor ers 3 diwrnod ac hyd yn hyn mae…
Darllen mwy

Mae yna lot o enwau am y genhedlaeth a anwyd yn y 80au a’r 90au, sef y genhedlaeth a ddaeth i oed ar droad y mileniwm. Yn Saesneg mae’r termau ‘Generation Y’ neu ‘Millennials’. Dw i heb glywed term Cymraeg am y genhedlaeth yma ond mae’r prosiect hwn yn gyfle gwych i ffeindio allan…
Darllen mwy

Pan ddaeth hi’n amser i ddewis cymeriadau ar gyfer y ffilmiau byr, roedd hi’n bwysig i ni gael detholiad eang o Gymry cyfoes. Mae cwestiynau’r holiadur ‘Generation Beth’ yn trafod pynciau amrywiol iawn, rhai gwleidyddol, rhai personol, ond i gyd yn rhai difyr. Roedd rhaid cael pobl o bob cefndir i’w ateb. Yn gyntaf,…
Darllen mwy